Вещи, которыми стоит поделиться!
Home Конспекти занять з сюжетного малювання в дитячому садку


Конспекти занять з сюжетного малювання в дитячому садку


Особливості організації занять в різних вікових групах. Після закінчення курсу студент повинен знати: теоретичні основи методики образотворчої діяльності дітей дошкільного віку; ускладнення практичних вимог щодо зображення різноманітних предметів; матеріали, техніки та способи зображення в ліпленні, малюванні та аплікації; методи та прийоми навчання образотворчої діяльності дітей дошкільного віку. Методи і прийоми навчання. Дисципліна "Методика образотворчої діяльності" вивчається у рамках навчального плану спеціальності "Методика образотворчої діяльності" 6. Нетрадиційні форми організації занять. Заочне відділення Укладач : Феськова О. Практичні заняття виконання колективної аплікації з використанням різних способів вирізування: витинанням , обриванням, силуетним, симетричним. Графіка Студенти повинні знати: - види та жанри графіки; - які є техніки графіки; - сприймати рисунок як основу всіх видів образотворчого мистецтва; - використовувати рисувальний матеріал: олівець, перо, пензель, пастель, крейду, тощо для передачі лінійного, силуетного, тіньового чи світлотіньового рисунку; - передавати будову форми та об'єм предметів, користуючись виражальними засобами графіки: лінією, штрихом, тоном, плямою, композицією; - передавати об'єм засобами світлотіні з урахуванням тональних відношень повітряної перспективи; - виконувати зарисовки і ескізи та використовувати їх у тематичних композиціях. Лну , а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних... Значення образотворчого мистецтва для всебічного розвитку дітей дошкільного віку. Специфіка роботи в різновікових групах 17. Види образотворчої діяльності у дошкільному закладі. Виливання кольору в колір. Практичні заняття з предметного ліплення овочів, фруктів, птахів, людей. Практичні заняття з сюжетного малювання у різних вікових групах. Цілі та завдання курсу. Принципи дидактики, на яких будується зміст програми. Предмет передбачає такі види контролю. Матеріали та обладнання для самостійної зображувальної діяльності дітей. Умовно-площинне зображення предметів в дитячому малюнку. Акварельний етюд вази на світлому фоні в холодній кольоровій гамі. Образотворче мистецтво в дошкільному закладі. У вивчені курсу передбачені завдання на педагогічну практику: виготовлення зразків; схем ускладнення програмового матеріалу, відповідно віковим особливостям різних вікових груп, методичних рекомендацій, тестів. Перспектива плоских предметів у фронтальному і кутовому положенні. Цей розділ передбачає вивчення таких тем: Зміст самостійної зображувальної діяльності. Предмет дає можливість ознайомити студентів з особливостями навчання дітей образотворчої діяльності, змістом, засобами і активними методами навчання в різних вікових групах, оволодіння практичними навиками різноманітної техніки та способів малювання, ліплення, аплікації, конструювання, дає можливість бачити рівень творчого естетичного розвитку дітей, їх індивідуальні можливості та вміння відповідно планувати роботу.


Предмет передбачає такі види контролю.


Цей розділ передбачає вивчення таких тем: Предметна, сюжетна та декоративна аплікація. Малюнок транспортного засобу спеціально призначення пожежний автомобіль, цементовоз тощо. Малюнок умовно плоского предмета за вибором у кутовому положенні. Практичні заняття з предметного малювання споруд, дерев, транспорту, тварин, птахів, людей. Методика навчання образотворчої діяльності. Підготовка вихователя та дітей до занять. Вдосконалення в прийомах роботи аквареллю. Лінійні конструктивні зарисовки глека, вази. Заняття з предмету дає можливість студентам набути розширених знань з образотворчої грамоти та практичних навиків малювання і ліплення. Нетрадиційні форми організації занять.

Related queries:
-> кому на руси жить хорошо презентации к уроку
Образотворче мистецтво в дошкільному закладі.
-> прошивку samsung s7350
конспекти занять з сюжетного малювання в дитячому садку

Видео по теме

:
-> сочинение н и фешин
Малювання овочів і фруктів.
-> внешняя политика россии при путине конспект
Зображення транспорту трамвай, автобус.
-> сочинение тему роман фадеева разгром
Наприкінці вивчення курсу здійснюється контроль у вигляді іспиту, що охоплює обсяг всього матеріалу з курсу "Методика навчання образотворчої діяльності".
->SitemapКонспекти занять з сюжетного малювання в дитячому садку:

Rating: 100 / 100

Overall: 93 Rates